Barnas fortellinger

Fortellinger er en eldgammel form for menneskelig kommunikasjon. Like lenge som språket har eksistert, har behovet for å fortelle vært til stede i mennesket. Enkelte forskere peker på at det er nettopp språket, og fortellingene, som skiller mennesket fra andre dyr. Allerede i tidlig alder har mennesket et dypt behov for å fortelle historier. Noe av grunnen til det, kan være at fortellinger er en måte å forklare og forstå verden rundt oss på. Fortellinger gjør også at informasjon blir enklere å huske. Barn bruker ofte mønsteret det har lært fra fortellinger det har blitt fortalt når det konstruerer sine egne. De frydes svært ofte over ting de kjenner igjen fra gang til gang. Når alt kommer til alt er det å kommunisere godt å fortelle gode historier.

Skolen

Barn blir ofte bedt om å skrive fortellinger som en del av skolehverdagen i flere fag. Skolen har mange mål med å bruke denne undervisningsformen, blant annet utvikling av skriftlige ferdigheter og sjangerforståelse, men utvikling av evnen til kommunikasjon er som regel del av et mer overordnet mål. På skolen blir jo barna ledet av en lærer som bruker de skriftlige øvelsene som en del av et pedagogisk opplegg og det blir oftest satt en del klare rammer for skrivingen. Barnet får for eksempel i oppgave å fortelle om en ferie eller lignende. Dette kan virke begrensende, men samtidig skaper det forhåpentligvis trygge rammer der barn kan utvikle sin evne til å skrive fortellinger. Det å fortelle historier er jo en aktivitet som de fleste barn kan ta del i med stor glede og barn som kanskje har en del andre begrensninger på hvilke aktiviteter de kan delta i, kan ofte fortelle. Noen barn som ikke vanligvis blir regnet som skoleflinke, kan også oppleve mestring ved å skrive fortellinger. På denne måten kan evnen til å skrive fortellinger øke både selvtilliten og kreativiteten hos mange barn med ulike forutsetninger.

Fantasi

fantasiMange barn har en svært livlig fantasi og liker også å skrive fortellinger på fritiden. Foresatte kan bruke mange av de samme teknikkene som skolen bruker for å stimulere barn til å formulere fortellinger skriftlig, men hjemme har man den fordelen at man i større grad kan spesialtilpasse leken med språk til det enkelte barnet. For eksempel kan man be barnet skrive en fortelling om en favoritthøytid med familien eller skrive ned med egne ord en muntlig fortelling om noe eller noen i familien det har hørt fortalt flere ganger. Her kan man spille på barnets spesielle interesser. Dette er en mulighet til å tilfredsstille barns behov for å fortelle sin families historie og plassere seg selv i den. Både på skolen og hjemme bruker mange barn i dag mer moderne teknologi når de skriver fortellinger, og her er det mange muligheter. Det er selvsagt en del diskusjon rundt bruk av for eksempel nettbrett, særlig til små barn, men brukt på riktig måte kan også digitale fortellingsverktøy videreutvikle og møte barns behov for å fortelle.

Uttrykke vanskelige følelser

Det å skrive fortellinger kan også hjelpe barn å uttrykke mer vanskelige følelser. Dette kan også være en mulighet til å vise voksne hvordan de tenker og føler. På denne måten kan de også videreutvikle et språk de trenger som kan hjelpe dem å takle også vonde opplevelser, følelser og tanker.

Privacy Policy