Hvordan skal en bra fortelling være oppbygd?

03258En bra fortelling skal være både spennende og underholdende. Den skal fange leserens interesse fra første øyeblikk, og holde på denne interessen til siste slutt. Fortellingen skal starte spennende, og denne spenningen skal bare fortsette å øke, helt til man kommer til et kritisk punkt der alt står på spill. Dette punktet skal komme langt ut i fortellingen, gjerne like før slutten.

Problemer og løsninger

Alle fortellinger handler om personer som har problemer de ønsker å løse. De har et oppdrag eller en oppgave som må fullføres. Det kan være at de må redde noe eller noen, at de må finne kjærligheten, eller at de må vise seg verdige til et eller annet. Temaet i fortellingene kan være variert, men hovedhandlingen er ofte den samme: En person har et problem.

I en god fortelling, skal det være både gode og onde krefter. Disse skal kjempe mot hverandre. Helten i fortellingen prøver å komme til målet sitt, men onde krefter legger hindringer i veien for ham eller henne. I eventyr er det ofte slemme mennesker eller trolldom som legger hindringer i veien for dem. Helten må overvinne hindringene og vise seg verdig. For hvert hinder som overvinnes, dukker det opp et nytt og større hinder.

Moral

Eventyr og gamle fortellinger har ofte en moral. Moralen er som regel den samme, at gode gjerninger lønner seg, mens egoisme og onde gjerninger straffer seg. I et eventyr dukker det gjerne opp både snille og mindre snille mennesker. De legger ut på en vandring, gjerne for å lete etter noe. På veien møter de et vesen som ber om hjelp. Vesenet kan være ekkelt, stygt eller ubehagelig på andre måter. De slemme menneskene nekter å hjelpe, mens den snille hovedpersonen hjelper. Den snille personen blir deretter belønnet for sin godhet.

Magi

Både gamle eventyr og moderne fortellinger inneholder mystikk og magi. Magien kan være både god og ond. I eventyrene kan folk og dyr bli forhekset, men magiske vesen kan også dukke opp for å belønne og hjelpe helten.

En annen ting som kjennetegner gamle fortellinger og eventyr, er at de ofte inneholder gjentakelser. Det er vanlig at ting gjentas tre ganger. De to første gangene mislykkes forsøket, mens den tredje gangen lykkes helten. Dette fenomenet med tredobbel gjentakelse er også kjent fra klassisk musikk. Såkalte triader brukes ofte i operaer og musikkstykker.

En lykkelig slutt

En god fortelling skal ha en god slutt. Leserne forventer at de gode personene blir belønnet, og at de onde blir straffet. Hvis det motsatte skjer, blir de skuffet. Dette gjelder enten man leser eventyr eller moderne romaner.

I løpet av fortellingen bygger det seg opp med problemer, og det dukker opp flere og flere spørsmål og hindringer. På slutten av fortellingen skal alle spørsmålene besvares. Alle problemene skal være løst, og hindringene skal være overvunnet. Hvis en fortelling er del av en serie fortellinger, er det ikke sikkert alle problemene løses i første fortelling, men i de klassiske eventyrene, forventes det at alt skal løse seg.

Privacy Policy