Oskar Braaten

oscar-braatenFor Oslobeboerne er Oscar Braaten et kjent navn, men det er allikevel få som vet mye om Oscar Braatens liv og virke, og hvor viktig forfatter han var for sin tid.

Går man gatelangs i bydelen Torshov som ligger øst i Oslo legger man merke til at Oskar Braaten har fått en egen gate oppkalt etter seg. Det er ikke en tilfeldighet at gaten ligger der den gjør, på østkanten av hovedstaden. Oscar Braatens forfatterskap skildrer arbeiderklassemiljøet og livet på østkanten. Hans mest kjente verk er skuespillet Ungen og komedien Den store barnedåpen.

Oppveksten på Sagene

Oskar Braaten ble født på Sagene i i 1881, på den tiden Oslo het Kristiania. Han vokste opp i trange kår, men kan allikevel ikke betegnes som fattig. Moren hans var aleneforsørger for ham og søsteren Hannah, da faren hans reiste til Amerika som var ganske vanlig på denne tiden. Lengselen etter å ha en far som var tilstede dukker ofte opp i Oskar Braatens litterære verk, både i novellen En hjemkomst og Ulvehiet. Selv var Oskar elev ved Sagene skole, som faktisk ligger der den dag i dag. Han var kjent som en elev med en veldig god hukommelse, noe som også datidens skole var basert på. Pugging var en viktig ingrediens i skoleverket. Oskar Braaten er idag kjent for sine ekte beskrivelser av miljøet hvor handlingen utspiller seg, som er en viktig del av nyrealismen. Denne typen litteratur er også en god del samfunnskritisk. Da Oskar vokste opp var Kristiania i ferd med å bli en storby, slik at oppveksten hans var preget av et noe skiftende miljø. Sagene var en bydel hvor industrialiseringen virkelig satte preg på omgivelsene, noe vi også kan se spor av i dag langs Akerselva. De fleste som bodde på Sagene jobbet på fabrikkene og det er deres liv Oskar Braaten i dag er mest kjent for å beskrive.

Jobbet som bokhandler

I 1896 ble Oskar skrevet ut av Sagene skole, 15 år gammel. Det var nå på tide å tre inn i arbeidslivet, men det var ikke fabrikkarbeider han ønsket å bli. Han fikk det som han senere kalte for drømmejobben, som ansatt hos antikvar og bokhandler Bertrand Jensen. Her kunen han lese så mye han ville, samtidig som flere av byens kulturpersonligheter besøkte butikken. Da bestyrer Bertrand Jensen reiste til New Zealand åpnet det seg opp en mulighet til å bli fullmektig i butikken, noe han åpent takket ja til. Det var også her i denne bokhandelen han møtte på Nanna Thorvaldsen, som han delte mange interesser med. Oskar Braaten debuterte som forfatter i 1903 med novellen Dømd!. Denne kom på trykk i tidsskriftet Symra, som ble lest av overklassen i hovedstaden, men også av kultureliten landet rundt. Mottakelsen var blandet, da mange mente den manglet det Oskar senere skulle bli mest kjent for, nemlig en ekte stemning og miljø. I 1910 giftet han seg med Nanna, som han levde hele sitt liv sammen med.

Gjennombruddet som forfatter

Nanna var profesjonell fiolinist og tjente mye bedre enn sin Oskar. Det brøt derfor med datidens kjønnsrollemønster, at det var Nanna som forsørget familien. Da Oskar bestemte seg for å bli forfatter på heltid, ga han ut en novellesamling som han kalte Kring fabrikken. Her beskriver han arbeidermiljøet på en nyrealistisk måte, ikke som en tilskuer, men som en delaktig arbeider på Oslos østkant. Dette var en helt ny måte å beskrive Oslo som by på også, og er noe av grunnen til at han blir sett på som en av de aller viktigste by-forfatterne i dag. I 1911 kom skuespillet Ungen, som fikk strålende kritikk for hans beskrivelser av arbeiderklassemiljøet. Ungen er også en hyllest til morsfølelsen, noe som han hadde sett hos sin egen mor under sin oppvekst. Takket være dette skuespillet økte også inntektene hans betraktelig.

Viktig for nyrealismen

Oskar Braaten er en mer viktig forfatter til nyrealismen enn mange tror. Påvirket av Sigmund Freud, legger han vekt på en mer psykologisk skildring. Dette kommer spesielt frem i romanene Prinsesse Terese fra 1931 og Masken som kom i 1933. Oskar Braatens forfatterskap legger vekt på bylivet og menneskene som lever livene sine her. Det er spesielt de som levde livene sine rundt Akerselva som er hovedpersonene i forfatterskapet.

Privacy Policy